Liên hệ chúng tôi
Jack Young

Số điện thoại : +8613763134250

WhatsApp : +8613763134250

Dây chuyền sản xuất

Chuỗi cung ứng nhà máy HOOHA

 

1. Thân máy và phụ tùng máy HOOHA 1

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

2. Thân máy và phụ tùng nơi làm việc của HOOHA 2

 

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited

 

Kỹ sư 3.HOOHA làm kiểm tra chất lượng

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 6

 

3. Kỹ sư HOOHA cài đặt máy

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 7

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited

 

4. Kỹ sư HOOHA sản xuất phụ tùng

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 9

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 10

 

5. Phòng trưng bày máy HOOHA 1

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 11

 

5. Phòng trưng bày máy HOOHA 2

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited

 

 
5. Phòng trưng bày máy HOOHA 3
 
Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 13
 
 
 

 

1. nhà máy sản xuất máy đùn

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 14

 

2. Nhà máy sản xuất máy

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 15

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 16

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 17

 

3.Tubing, cứng nhắc mắc kẹt, đặt nhà máy sản xuất

 

1) Chế tạo máy ống:

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 18

 

2). 2). Rigiding machine show room Phòng trưng bày máy

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 19

 

3) đặt máy

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 20

 

Nhà máy đúc 4.Up

 

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 21

 

5. Nhà máy CCV cáp XLPE điện áp cao

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited dây chuyền sản xuất nhà máy 22

 

OEM/ODM

 

 

Nghiên cứu và phát triển
 

1. Đội ngũ dịch vụ trước của chúng tôi cho nhà thiết kế máy (5 thành viên) và kỹ thuật dây và cáp (5) có hơn 15 năm kinh nghiệm;

2.Sau khi dịch vụ về kỹ sư điện (10), kỹ sư máy móc (8), kỹ sư phần mềm (5) có hơn 10 năm kinh nghiệm;

3. Đội ngũ tự kiểm tra sản xuất (5), có hơn 15 năm kinh nghiệm.

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited

 

Kỹ sư và đội ngũ bán hàng của HOOHA:

 

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited

Dongguan HOOHA Electrical Equipment Company Limited